Bestseleris 9789955132844-didysis-projektas_1447252158-709d445a2113d38e8ad5dc10189697ae.png

Didysis projektas

Stephen Hawking / Leonard Mlodinow
Iš anglų kalbos vertė Kęstutis Svirskas
16x24 cm, 208 p., spalv. iliustr., kietas viršelis, aplankalas,
Jotema, 2011 m.
ISBN 978-9955-13-284-4
Viena įdomiausių XXI a. pradžios mokslo populiarinimo knygų apie Visatos pradžią ir raidą, gamtos dėsnių prigimtį ir realybę, patiekianti ir svarstanti naujas, netikėtas idėjas ir teorijas.

Kada ir kaip prasidėjo Visata? Kodėl mes egzistuojame? Kodėl yra kažkas vietoj nieko? Kokia yra realybės prigimtis? Kas taip tiksliai parinko gamtos dėsnius, kad gali egzistuoti į mus panašios būtybės? Ir galiausiai, ar mūsų Visatos „didysis projektas“ liudija, jog egzistuoja geranoriškas Kūrėjas, kuris suteikė pasauliui pradinį postūmį, o gal mokslas siūlo kitokį paaiškinimą?

Esminiai klausimai apie Visatos ir gyvybės atsiradimą, kadaise priklausę filosofijos sričiai, dabar gvildenami ir mokslininkų, ir filosofų, ir teologų. Savo naujojoje knygoje Stephenas Hawkingas ir Leonardas Mlodinowas vaizdžiai ir talentingai aprašo pačius naujausius mokslo atradimus, atskleidžiančius Visatos paslaptis.

Knygoje „Didysis Projektas“ mokslininkai, remdamiesi kvantine teorija, aiškina, kad kosmoso raidos negalima aprašyti vienintele istorija, kad, ko gero, vienu metu egzistuoja įvairūs galimi jos variantai. Šią idėją taikant Visatai, kyla klausimas apie pradinę priežastį ir galinę pasekmę. Hawkingo ir Mlodinowo aprašytas „iš viršaus žemyn“ kosmologijos metodas perša išvadą, jog praeitis nėra griežtai apibrėžta ir veikiau mes savo stebėjimais kuriame istoriją, o ne istorija kuria mus. Autoriai aiškina, kad mes patys esame pasekmė kvantinių fliuktuacijų, kurios vyko ankstyvoje Visatoje, ir parodo, kaip iš kvantinės teorijos išplaukia multivisatos idėja, ant kurios, mūsų Visata yra tik viena iš daugybės visatų, spontaniškai atsiradusių iš nieko, ir kiekvienoje iš jų veikia kitokie gamtos dėsniai.

Aptardami realybės sampratą, Hawkingas ir Mlodinowas pateikia, jų požiūriu, tinkamiausią — modelio realybės teoriją. Jų nuomone, vienintelė perspektyvi kandidatė į išsamią visko teoriją yra M teorija, ji patraukia Visatą ir mus valdančių dėsnių paaiškinimu. Jie rašo, kad jei ši teorija pasitvirtins, ji taps vieningąja teorija, kurios taip atkakliai ieškojo Einšteinas, ir tai bus didysis žmogaus proto triumfas.

Ši knyga — tai glaustas, stulbinamas ir gausiai iliustruotas pasakojimas apie atradimus, kurie gali pakeisti Visatos supratimą ir verčia abejoti kai kuriomis išpuoselėtomis žinių sistemomis. „Didysis Projektas“ yra knyga, kuri informuoja ir provokuoja labiau nei kuri kita knyga.
Stephenas Hawkingas (1942-2018) trisdešimt metų dirbo Kembridžo universitete matematikos profesoriumi, pelnė daugybę garbės vardų ir apdovanojimų, vienas iš paskutiniųjų — JAV prezidento skirtas Laisvės medalis. Be mokslo darbų, jis parašė nemažai knygų, skirtų visuomenei: A Brief History of Time, Black Holes and Baby Universes and Other Essays, The Universe in a Nutshell (išversta į lietuvių kalbą — „Visata riešuto kevale“), A Briefer History of Time ir The Grand Design („Didysis projektas“ liet. k. 2011 m.).

Leonardas Mlodinowas
 yra JAV nacionalinės laboratorijos Kaltecho (Kalifornijos technologijos instituto) fizikas ir autorius populiarių, visuomenei skirtų knygų: „Girtuoklio klydinėjimas. Kaip atsitiktinumai valdo mūsų gyvenimą“ (The Drunkard’s Walk: How Ramdomness Rules Our Lives), liet. k.  2013 m.; Euclid’s Window: The Story of Geometry from Parallel Lines to Hyperspace; Feynman’s Rainbow: A Search for Beauty in Physics and in Life; Stephen Hawking: Atsiminimai apie draugystę ir fiziką“, liet. k. 2021 m. Taip pat jis parašė Star Trek: The Next Generation. Jis gyvena Pasadenoje, Kalifornijoje.