9789955131540-namo-abc_1448962226-d3c3944f6e2a92c6c8460fda68bed0c5.jpg

Namo ABC

P. Hemgren, H. Wannfors
Iš švedų kalbos vertė Aušra Mendelė, Raimonda Dimienė
20x27x2,9 cm, 384 p., spalv. iliustr., kietas viršelis,
Jotema, 2008 m.
ISBN 978-9955-13-154-0
„Namo ABC“ — tai žinynas, kuriame namo šeimininkas ras atsakymus į daugelį su būstu susijusių klausimų. 

Skaitytojas įtraukiamas į detalią namo apžvalgą, lydimas iš išorės į vidų — nuo rūsio grindų iki stogo kraigo, iš kambario į kambarį. Čia išsamiai aprašomos medžiagos, darbų atlikimas, namo priežiūra, eksploatacija ir remontas. Be to, gausu patarimų, kaip patobulinti ir atnaujinti namo elementus. Šildymo, vėdinimo, santechnikos ir elektros įrangos veikimo principai paaiškinti visiems suprantamu būdu, todėl lengviau rasti gedimus ir juos sutvarkyti. Be to, knygoje supažindinama, kaip apsisaugoti nuo įsilaužėlių ar gaisro, radono (gamtinės kilmės radioaktyvių dujų) apšvitos. Pabaigoje aptariami dažniausiai pasitaikantys kenkėjai. 

Praktinių darbų atlikimo instrukcijos išdėstytos aiškiai ir papunkčiui, kad nagingas šeimininkas daug ką galėtų atlikti pats. Tiems, kurie ketina kviesti meistrus, ši knyga yra vertingas žinių ir informacijos šaltinis.
Peras Hemgrenas ir Henrikas Vanforsas yra Švedijos nacionalinės architektų asociacijos ir Švedijos architektų sąjungos nariai, turintys nuosavą architektų biurą „Brygghuset Arkitekter“ AB. Jau daugiau kaip 25-erius metus jie projektuoja individualius gyvenamuosius namus ir dalyvauja Stokholmo architektų mugėje. P. Hemgrenas yra parašęs ne vieną straipsnį ir knygą apie namus ir statybą, o H. Vanforsas rengia dekoratyvinio dažymo specialistus.
Jaukesnio namo knyga
 
Dar nebuvo girdėt, kad draugų, bičiulių ar šiaip pažįstamų įspūdžiai apie savo būsto remontą ką nors nuteiktų optimistiškai: „meistrai padarė ne taip, kaip norėjome“, „per daug nuplėšė“, „pavargom nuo pažadų“, „teko užbaigti patiems“… — įprasti, daug sykių girdėti, iki gyvo kaulo įsiėdę komentarai. Tuomet ir sukirba mintis: turint rankas ir šiokią tokią nuovoką, radus laiko (tarkim, per atostogas), kodėl nepasiremontavus nuosavo būsto pačiam, kad paskui nereikėtų nieko kaltint, o dargi atvirkščiai — pasidžiaugt, kad viską pasidarei savo rankomis, kaip pats norėjai? Ką jau kalbėti apie patį darbo procesą, nepareikalavusį jokių išlaidų, tik gryną malonumą suteikusį. O juk gerai suplanavus įmanoma ne vien savo buities pasigražinimo, atsinaujinimo rūpestį nuo pečių nusimest, bet dar ir suspėt kur nors prie ošiančios jūros pasivartyt ar žaliom paežerėm pabraidžiot.

Tačiau iš kur geriau ir patogiau apie visus tuos namų remonto darbus išmanymo pasisemt, jei iš visų pusių tiek daug skirtingai patariančių, perspėjančių, siūlančių ir nurodinėjančių balsų? Kaip viską suplanuot, kad suvis tuose darbuose neprasmegtum, bėdos neprisidarytum, o ir dalį atostogų išsvajotam poilsiui ištaikytum? Ko gero, atsakymų į tokius klausimus šią vasarą geriausiai ieškoti leidyklos išleistoje knygoje „Namo ABC“, dailiai apipavidalintoje ir vaizdžiai iliustruotoje, Aušros Mendelės ir Raimondos Dimienės rūpestingai išverstoje, dviejų švedų — Pero Hemgreno ir Henriko Vannforso — patyrusių savo srities specialistų, gerų architektų, parašytame veikale — pusiau vadovėlyje, pusiau enciklopediniame leidiny, kitaip sakant, išsamiame namų buities darbų žinyne.

Šioje knygoje autoriai stengėsi aprašyti pagrindines statybines medžiagas, paviršių apdorojimo būdus, vidaus apdailą, inžinerines sistemas. „Namo ABC“ plačiai apžvelgiamos tos situacijos, kurioms esant nagingas šeimininkas ar sumani šeimininkė gali susidoroti savo jėgomis, ir patariama, kada būtų geriausia kviestis į pagalbą specialistą. Nes juk pastarąjį pasikvietęs užsakovas tiesiog privalo bent šį tą apie būsimus darbus išmanyti: paprastai su meistru tenka derinti, rinktis kokį nors vieną sprendimą iš kelių galimų. Todėl čia pateikiama bazinė informacija, kurią tikrai verta žinoti namo ar buto savininkui, nepriklausomai nuo to, ar jis ketina atlikti darbą pats, ar samdyti specialistą. Pasak lietuviškąjį knygos leidimą konsultavusio doc. Dr. Henriko Elzbuto, išstudijavusieji šią knygą galės tapti ne tik savo būsto remonto, bet ir nuosavo namo statybos ar rekonstrukcijos organizatoriumi ir darbų vadovu, dalykiškai bendradarbiauti su projektuotojais, statytojais, sumaniai kontroliuoti statybos darbų eigą ir kokybę, ir, be abejo, tinkamai eksploatuoti jau pastatytą namą.

O pabaigai tikriausiai derėtų prisimint tegu ir netiesiogiai, bet vis dėlto „filosofinį“ šios knygos aspektą: kuo daugiau nuosavam būstui skirsime savo rankų darbo, tuo labiau atitolinsime mus supančių daiktų „susvetimėjimą“. Paprastai kalbant, buvimas tarp tų daiktų taps jaukesnis, pripildytas vadinamosios namų dvasios — nors sunkiai žodžiais nusakomos, bet kiekvienam, vos tik pravėrusiam duris, aiškiai pajaučiamos.

Jonas Vabuolas