sirdies-daina_1454481987-e47c2a428ccd806df75098ff1d1b2d0e.jpg

Širdies daina (Loganai, #2)

V.C. Endrius
Iš anglų kalbos vertė Janina Masaitienė
15x22 cm, 296 p., kietas viršelis,
Jotema, 2002 m.
ISBN 9955-01-145-9

Kai per avariją žuvo Melodijos Logan mama, mergaitė liko visiškai viena. Dabar ji gyvena pas beveik nepažįstamus Loganus, turtingus gimines. Keip Kode, kur ją apgaubia tamsios paslaptys. Švelniai tetai Sarai Melodija primena jos mirusią dukrą, o dėdei Džeikobui — gėdingą šeimos praeitį. Tik geraširdis Keris nuoširdžiai ja rūpinasi, o kai atskleidžiama tiesa, kad jie nėra pusbrolis ir pusseserė, jų simpatija vienas kitam dar labiau sustiprėja.

Melodija supranta, kad negali duoti Keriui meilės pažadų, kol iki galo neišsiaiškino savo praeities paslapčių. Nepasisydama senelės Olivijos grasinimų, Melodija suranda Belindą, keistą, pusiau pamišusią moterį — tikrąją savo močiutę. Belinda suteikia Melodijai viltį: kada nors ji sužinos savo praeitį ir pasijaus laiminga...