tylos-slenis_1450770514-400944ed454b391beb47a33424db8079.jpg

Tylos slėnis (#3)

Nora Roberts
Iš anglų kalbos vertė Rasa Racevičiūtė
15x22x2,5 cm, 304 p., kietas viršelis,
Jotema, 2008 m.
ISBN 978-9955-13-171-7
Šešetas deivės Morganos išrinktųjų persikelia į mokslininkės Moiros ir gebančiojo keisti pavidalą Larkino tėvynę, kur jų laukia didžioji kova už pasaulių gyvybę. Žuvus motinai, Moira paveldi Pažadėtosios žemės karūną ir valdovės titulą. Gležnus jaunosios karalienės pečius užgula sunki pareigos ir atsakomybės našta: jai tenka sutelkti savo krašto kariuomenę ir nugalėti tamsos valdovę Lilitą. Tokiam tikslui pasiekti vien ryžtingo nusiteikimo neužtenka: švelnumu, pagarba, aistra ir meile karalienė Moira pažadina paslaptingojo Kiano jausmus ir tuo lemtingai sustiprina Morganos kovotojų branduolį.

Jums gali patikti